Виробничий контроль на підприємстві

Виробничий контроль – це комплекс заходів, дія яких спрямована на оцінювання екологічної обстановки на промислових підприємствах. Глибокому моніторингу піддаються стандартний перелік параметрів: хімічна, бактеріальна і радіоактивна забрудненість. У деяких випадках, в залежності від галузевих особливостей того чи іншого підприємства, вони можуть доповнюватися.

На предмет перерахованих вище забруднень перевіряється наступне:

  • всі види поверхонь;
  • конструкційні елементи;
  • Сировина і матеріали;
  • обладнання;
  • спецодяг;
  • повітряний простір усередині приміщень і зовні.

Для чого потрібен контроль?

Основною метою виробничого контролю є збереження здоров’я і життя людей, які працюють на підприємстві, так як саме вони в першу чергу піддаються негативним впливам, і поза його межами. В якості основної захисту на виробництві використовуються індивідуальні захисні засоби та спецодяг.

Крім того, він повинен вирішувати завдання по упередженню можливого забруднення природи. Для цих цілей використовують ряд заходів з оцінки та попередження.

Загальні вимоги

Поставлена ??перед виробничим контролем завдання по забезпеченню безпеки персоналу повинна бути виконана в повному обсязі. Крім того, повинна бути виключена навіть найменша можливість заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Ці два правила є обов’язковими для ефективного функціонування будь-якого підприємства на всіх етапах його розвитку.

Здійснення контролю на виробництві передбачає своєчасне коректування основних заходів, визначених орієнтацією діяльності промислового підприємства, і періодика їх проведення.

Особливості

Контроль на виробництві може має деякі особливості, які визначаються безпосередньо діяльністю підприємства. В якості таких можуть виступати окремі види виробничої діяльності, що потребують підвищеної уваги, перевірок і контролю.

документація

Основоположним документом, який регламентує виробничий контроль є положення про контроль на виробництві. Даний документ визначає порядок і періодику проведення основних заходів і вимоги до них.

Положення про виробниче контролі складається індивідуально для кожного підприємства відповідно до його основною діяльністю. Стверджують документ спеціально залучені компетентні органи і керівництво організації виробничого контролю.

Основні етапи здійснення контролю

Виробничий контроль – це досить складний процес, який передбачає декілька етапів. На першому етапі проводитися детальний аналіз, тобто, вивчається географічне розташування об’єкта, його структура і режим роботи, а також виробниче обладнання та матеріали.

Далі, на підставі отриманих даних розробляється положення про виробничому контролі, набувається спеціальне обладнання завдяки якому здійснюється подальший моніторинг.

Екстремальні заходи

У разі виникнення непередбачених ситуацій отримана інформація негайно передається керівництву об’єкта, яке вживає відповідних заходів щодо ліквідації можливої ??небезпеки. Якщо ситуації відноситься до розряду критичної, то керівництво зобов’язане повідомити про подію органи нагляду та інші екстрені служби.

регулювання

Контроль на виробництві регулюється не тільки керівництвом компанії, але і на державному рівні. Уповноваженою особою є спеціальний орган нагляду, який має право проводити позапланові перевірки.

відповідальність

За проведення основних заходів відповідає безпосередньо керівництво або ж, спеціально призначена особа. В їх обов’язок входить наступне:

  • забезпечення достовірних даних, отриманих в результаті контролю;
  • передача їх в органи нагляду.

При порушенні основних вимог, які диктує розраховує поліпшити на виробництві, відповідальність лягає на осіб, які вчинили порушення або ж на тих, хто його допустив.